Termeni și Condiții

Bine ați venit pe website-ul dermaview.ro!

Adresa website-ului nostru este: https://dermaview.ro.

Această secțiune de Termeni si Condiții conturează regulile și regulamentele de utilizare a website-ului dermaview.ro.

Toate aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal ce privesc utilizarea website-ului dermaview.ro sunt guvernate de Politica de confidențialitate revizuită conform cerințelor GDPR – Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care completează secțiunea Termeni și Condiții.

Această pagină web reprezintă un document legal și este secțiunea de Termeni și condiții a website-ului dermaview.ro.

Prin utilizarea website-ului, utilizatorul își exprimă acordul cu termenii și condițiile descrise în continuare.

Vă rugăm să citiți cu atenție mărită rândurile următoare!

Date de identificare:

S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L.

Număr de înregistrare în Registrul Comertului: J40/5932/2006

Cod de identificare fiscală: 18567912

Adresa punctului de lucru: Str. Banul Antonache Nr. 51, Et. 5, Ap. 5, Sector 1, București

Responsabil pentru conținut: S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L.

Date de contact: [email protected]

Tel: +40722.433.921

ELEMENTE DEFINITORII

Prin termenii utilizați în continuare înțelegem:

Vânzător – societatea comercială S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L., având sediul social în București, Intrarea Zablăului Nr. 2, Et. 2 + 3, Sector 1, București, număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/5932/2006, cod unic de înregistrare fiscală 18567912.

Cumpărător – persoana fizică sau persoana juridică sau orice entitate juridică ce efectuează o Comandă.

Client – persoana fizică sau persoana juridică care are sau primește acces la Conținut.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv acele documente și servicii menționate în Comandă, care urmează să fie furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comandă – un document electronic ce intervine între Vânzător și Cumpărător prin intermediul căruia Vânzătorul își dă acordul de livrare a Bunurilor și Serviciilor, iar Cumpărătorul este de acord cu primirea Bunurilor și a Serviciilor și cu plata acestora.

Specificații – toate caracteristicile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt prevăzute în Comandă.

Utilizator – orice persoană fizică sau juridică înregistrată pe website, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice website-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Website – domeniul www.dermaview.ro și subdomeniile acestuia.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Cont – secțiune din website care este compusă dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre acesta și despre istoricul acțiunilor Cumpărătorului în website.

Conținut:

 • toate informațiile (texte, imagini, multimedia, etc.) accesibile pe website care  pot fi vizualizate, vizitate sau altfel accesate prin folosirea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație transmisă prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, menționate sau nu de către acesta;
 • informații cu privire la Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă de timp;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezenta secțiune de Termeni și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare, exclusiv electronic, prin poșta electronică, asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin lansarea unei comenzi (e-mail sau telefon) pe website-ul www.dermaview.ro, Cumpărătorul este de acord cu modalitatea de comunicare (telefonică sau prin e-mail) prin intermediul căreia Vânzătorul își desfășoară operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea pe care o primește Cumpărătorul, dupa ce efectuează Comanda are rol informațiv și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail).

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul are dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. În aceasta situație, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii.

2.4. În componența comenzii vor intra documentele următoare, enumerate în ordinea importanței:

Comanda (datele necesare livrării și facturării serviciilor comandate), precum și condițiile sale specifice

Specificațiile Cumpărătorului (dăcă este cazul)

Termeni și condiții

2.5. În cazul în care Vânzătorul și-a dat acordul vis-a-vis de comandă, a confirmat-o, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată în momentul în care există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (prin e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător și se comunică acestuia timpii de execuție și livrare (dacă este cazul) a produselor/serviciilor.

În niciun moment, o comandă ce nu este confirmată de către Vânzător nu va fi considerată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intra în vigoare doar în momentul în care Vânzătorul a confirmat Comanda. Confirmarea Comenzii se va face prin telefon sau prin e-mail. Termenii și condițiile generale de vânzare stau la baza Contractului încheiat.

EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

Informațiile prezentate prin intermediul website-ului au caracter informațiv, putând fi modificate de către Vânzător, fără un anunț prealabil. De asemenea, din motive ce țin de spațiu și de coerența informației, descrierile anumitor produse/servicii pot fi incomplete, însă Vânzătorul face eforturi să prezinte cele mai relevante informații referitoare la acestea.

Comunicarea cu magazinul online se realizează prin intermediul modalităților menționate în cadrul secțiunii Contact.

Pentru a proteja informațiile furnizate prin intermediul website-ului, Vânzătorul își rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a unor coduri de validare de tip captcha.

CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate subcontracta și/sau cesiona o terță parte pentru furnizarea anumitor Servicii ce vizează onorarea Comenzii (livrarea și facturarea serviciilor/produselor comandate), în acest caz nu este necesar acordul Cumpărătorului. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Transferul proprietății asupra Bunurilor și Serviciilor are loc în momentul în care Cumpărătorul realizează plata respectând indicațiile din comandă. În momentul în care produsele sunt livrate prin curier, agentul de livrări nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior acesteia și după achitarea eventualei contravalori a produselor.

POLITICA DE VÂNZĂRI

6.1. Efectuarea unei comenzi îi este permisă oricărui Client/Cumpărător. În cazul unor motive intemeiate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi, în situația în care consideră că activitatea Clientului/Cumpărătorului pe Site, conduita sau acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. În situațiile menționate, Clientul/Cumpărătorul poate contacta Vânzătorul pentru a fi informat cu privire la motivele care au stat la baza măsurilor menționate anterior.

6.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza în mod direct sau prin modalitățile menționate la secțiunea contact din Website.

6.3. S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. își rezervă dreptul de a publica pe Website informații referitoare la Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către aceasta într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

6.4. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe website sunt afișate în lei (RON) și includ taxele aferente. Societatea nu este plătitoare de TVA.

6.5. În cazul Bunurilor și/sau Serviciilor achitate prin ordin de plată sau prin plata directă în contul curent al Vânzătorului, livrarea acestora se va face după ce plata a fost confirmată.

6.6. Produsele afișate pe website sunt supuse taxei pe valoare adaugată din Romania. Prețurile pentru Bunuri și/sau Servicii pot fi modificate.

6.7. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor de pe website (imagini, multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

6.8. În cazul reducerilor plata se realizează integral la prețul afișat pe website-ul nostru.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

7.1. Conținutul Website-ului este proprietatea exclusivă a Vânzătorului, toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect (prin intermediul unor licențe de utilizare și/sau publicare), fiindu-i rezervate exclusiv acestuia.

7.2. Conținutul Website-ului nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă către terțe părți, incluzând forma electronică, fără permisiunea anterioară scrisă a Vânzătorului.

7.3. Vânzătorul are dreptul de a aduce modificări asupra Conținutului și structurii Website-ului fără a fi nevoie de preaviz.

7.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a afișa pe Website, cu titlul de prezentare, imagini cu produsele realizate de către acesta pornind de la grafica Cumpărătorului.

7.5. Orice fel de Conținut transmis către Vânzător de către Client/Cumpărător prin orice formă de comunicare (electronică, telefonică, etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului și/sau angajatului care a intermediat transferul de Conținut.

7.6. Vânzătorul nu este responsabil pentru grafica trimisă de Client/Cumpărător pentru realizarea Bunurilor și/sau Serviciilor. Răspunderea asupra imaginii(lor), conceptului (conceptelor) trimis(e) și a tuturor elementelor (grafice sau text) ce vor fi folosite în realizarea materialelor tipografice revine exclusiv Clientului/Cumpărătorului. Cumpărătorul este proprietarul imaginii(lor), conceptului (conceptelor) trimis(e) și a tuturor elementelor (grafice sau text), el fiind cel care-și asumă răspunderea că acestea sunt în conformitate cu legile, statuturile și ordonanțele în vigoare, nu violează și nici nu au violat drepturile oricărei persoane fizice sau juridice.

COMANDA

8.1. Clientul sau Cumpărătorul poate plasa Comenzi pe Website prin adăugareaserviciilor și/sau produselor în coșul de cumpărături. Dacă Cumpărătorul este de acord cu prețurile Bunurilor și/sau Serviciilor și costurile aferente transportului acestora, anunțate pe Website, atunci poate să introducă datele de livrare și de facturare, urmând să fie direcționat spre o pagină ce permite confirmarea Comenzii.

8.2. Adăugarea unui serviciu și/sau bun în coșul de cumpărături, fără finalizarea Comenzii, nu reprezintă înregistrarea unei Comenzi.

8.3. În momentul în care Clientul/Cumpărătorul dorește să finalizeze Comanda, acesta va fi direcționat spre pagina ce-i afișeaza toate serviciile și/sau bunurile selectate având posibilitatea de a renunța la acele servicii și/sau bunuri pe care nu le mai dorește sau de a adăuga specificații suplimentare referitoare la acestea.

8.4. În niciun moment, o Comandă ce nu este confirmată de către Vânzător nu va fi considerată ca având valoarea unui Contract. Prezentul Contract intră în vigoare doar în momentul în care Vânzătorul a confirmat Comanda. Confirmarea Comenzii se va face prin telefon sau prin e-mail, după ce s-au parcurs anumiți pași necesari realizării bunurilor și/sau serviciilor (verificarea graficii oferite de către Client/Cumpărător, primirea bunului de tipar din partea Clientului/Cumpărătorului, trimiterea de către Vânzător a unei facturi proforme, achitarea unui avans etc).

8.5. Vânzătorul poate anula Comanda plasată de către Cumpărător, fără nicio obligație ulterioară a unei părți față de cealaltă în următoarele situații:

8.6.1. neachitarea sumei ce reprezintă costul serviciilor;

8.6.2. datele furnizate de către Client și/sau Cumpărător sunt incorecte sau incomplete.

RĂSPUNDERE

9.1. Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul, prin crearea și utilizarea Contului, își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de acces în Cont (username-ul și parola) și este responsabil de acțiunile derulate prin intermediul Contului său.

9.2. Prin crearea Contului, utilizarea Conținutului sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod express și fără echivoc Termenii și condițiile Website-ului.

9.3. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Website-ului se realizează în momentul bifării checkbox-ului corespunzător din Website și/sau prin trimiterea unei Comenzi.

CONFIDENȚIALITATE

10.1. S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

10.2. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și cu cerințele (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Client/Cumpărător. Mai multe detalii pot fi găsite în Politica de confidențialitate.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor oferite voluntar prin completarea și trimiterea formularelor, prin completarea câmpurilor obligatorii pentru plasarea unei comenzi sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este reprezentat de următoarele articole din Legea nr. 677/2001 și din Regulamentul (UE) 679/2016:

– „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului” (art. 5 alin. 2 lit. (c) din Legea nr. 677/2001)

– „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” (art. 6 alin. (1) lit. c din Regulamentul (UE) 679/2016)

– „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

În ceea ce privește datele pe care le colectăm în mod automat prin folosirea de cookie-uri sau de tehnologii similare (Facebook Pixel), temeiul pentru prelucrare este consimțământul.

Odată cu accesarea website-ului, vă rugăm selectați opțiunea preferată legată de cookies. Accesând LINK-ul aveți posibilitatea să modificați oricând setările cookie-urilor. Mai multe detalii despre politica de cookie-uri pot fi găsite în pagina Politica de cookie-uri.

10.3. Datele cu caracter personal pe care Clientul/Cumpărătorul le furnizează sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată fiind limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, urmărind astfel să reducem la minimum datele colectate.

Furnizarea datelor este necesară pentru:

– comunicarea cu Clientul/Cumpărătorul privind unele aspecte ce țin de Comandă și/sau de Bunurile/ Serviciile achiziționate: confirmarea comenzii, a timpilor de execuție, facturarea, expedierea Bunurilor și/sau Serviciilor achizitionate, rezolvarea problemelor ce pot apărea cu privire la o Comandă;

– în scopul livrării Bunurilor și/sau Serviciilor achiziționate, datele cu caracter personal urmează să fie comunicate companiei de curierat rapid care se va ocupa de livrarea produselor;

– trimiterea de Newslettere prin intermediul poștei electronice, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil prin abonarea propie la newsletter sau prin adresa de e-mail furnizată la clinică in fișa de client.

10.4. Prin furnizarea datelor cu caracter personal, Clientul/Cumpărătorul acceptă ca datele sale să fie incluse în baza de date a S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L., înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, în același timp, își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevazut mai sus la punctul 10.3. și în baza temeiului legal prevăzut de articolul 6, alin. (1) lit. (c) si (b) din Regulamentul (UE) 679/2016.

10.5. Prin citirea acestui Document, Clientul/Cumpărătorul a luat la cunoștință faptul ca îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de acces al persoanei vizate, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dreptul de a te adresa justiției, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor

10.6. Datele cu caracter personal furnizate de Client/Cumpărător pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

10.7. În momentul în care Cumpărătorul a transmis informații sau materiale prin intermediul acestui Website sau prin poșta electronică, necesare realizării Bunurilor și/sau Serviciilor achiziționate, Vânzătorul are dreptul de a le afișa pe Website și în materialele de marketing, promovare cu titlul de prezentare.

DISPONIBILITATE

În cazul în care unul dintre Bunurile și/sau Serviciile comandate nu este disponibil, Vânzătorul se angajează să comunice Cumpărătorului acest lucru prin intermediul poștei electronice într-un interval de 3 zile de la plasarea Comenzii pe Website.

RETUR

12.1. Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

MODALITĂȚI DE PLATĂ

13.1. Cumpărătorul va realiza plata Bunurilor și/sau Serviciilor achiziționate prin următoarele modalități:

13.1.1. Plata Numerar/Card în locația Derma View Clinic.

13.1.2. Plata folosind alternativa Card online pe website-ul dermaview.ro.

Plata prin ordin de plată se va face în baza unei facturi proforme emise de compania noastră în urma comfirmării comenzii.

Datele beneficiarului plății:

Denumire societate: S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L.

Banca: Credit Europe bank SMB

Cont bancar IBAN RON: RO65FNNB000102602427RO05

Nr. de Înreg. la Registrul Comerțului: J40/5932/2006

Cod Unic de Înregistrare: 18567912

Adresă punct de lucru beneficiar: Str. Banul Antonache Nr. 51, Et. 5, Sector 1, București

13.2. Societatea S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. are dreptul de a refuza o Comandă sau de a refuza efectuarea unei livrări ce vine din partea unui Client/Cumpărător cu care a existat un litigiu anterior referitor la efectuarea unei plăți din trecut.

13.3. Vânzătorul are dreptul de a analiza și verifica Comenzile efectuate anterior de către Cumpărător pentru a lupta împotriva fraudei și în acest sens își rezervă posibilitatea de a cere Cumpărătorului orice acte justificative considerate utile. Vânzătorul, în momentul finalizării procedurii de verificare, își rezervă dreptul de suspendare sau anulare a Comenzii ori a livrării, în situația în care analiza realizată lasă urme de îndoială asupra caracterului fraudulos al comenzii în raport cu un terț, Vânzătorul nu este responsabil în caz de utilizare frauduloasă a unor mijloace de plată ce nu au fost detectate de către aceasta procedură.

MODALITĂȚI DE LIVRARE

14.1. S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. nu livrează produsele fizice în afara voucherelor, societatea oferind servicii în locație.

      15. CONCURSURI

15.1 Concursurile realizate de către DERMA VIEW CLINIC în spațiul public se adresează exclusiv persoanelor care nu au beneficiat deja de procedurile respective în clinica noastră, participarea personalului angajat fiind interzisă.

      16. PROMOȚII/REDUCERI

16.1 În cazul promoțiilor organizate de către DERMA VIEW CLINIC pe website-ul www.dermaview.ro, acestea trebuie achitate în perioada desfășurării campaniei.

      17. ÎNȘTIINȚARE

17.1 În momentul în care veți fi contactat/ă pentru confirmarea programării cu o zi înainte de ședința de tratament, fie telefonic sau prin mesaj de tip SMS pe telefon ori WhatsApp, iar în decursul zilei respective NU PRIMIM confirmarea Dvs., vom considera ședința din ziua următoare anulată.

17.2 În momentul în care veți fi contactat/ă pentru confirmarea programării cu o zi înainte de ședință, fie telefonic sau prin mesaj de tip SMS pe telefon ori WhatsApp, iar în decursul zilei respective PRIMIM confirmarea dvs., dar în ziua cu ședința nu veți onora programarea sau ne veți anunța în aceeași zi că nu vă mai puteți prezenta, vom considera ședința din ziua respectivă efectuată.

Denumire societate: S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L.

Banca: Credit Europe bank SMB

Cont bancar IBAN RON: RO65FNNB000102602427RO05

Nr. de Înreg. la Registrul Comerțului: J40/5932/2006

Cod Unic de Înregistrare: 18567912

Adresă punct de lucru beneficiar: Str. Banul Antonache Nr. 51, Et. 5, Sector 1, București

POLITICA COOKIES

Politica de cookie-uri

S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L.. respectă sfera privată a utilizatorului și se obligă să protejeze orice informație personală pe care clienții o furnizează prin intermediul website-ului dermaview.ro.

În conformitate cu noua legislație europeană în materie de module de cookie-uri, S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. și-a actualizat detaliile disponibile în secțiunile Termeni și condiții,  Politica de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor de cookie, respectând astfel prevederile noului Regulament General pentru Protecţia Datelor (GDPR) – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

Deși utilizarea modulelor de cookie-uri este lipsită de pericole, informațiile detaliate în Politica privind utilizarea modulelor de cookie sunt prezentate cu scopul de a ajuta utilizatorii website-ului dermaview.ro să înțeleagă ce tipuri de date sunt colectate de către S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. și cum sunt acestea utilizate.

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, ne puteți contacta pe adresa de e-mail [email protected]

 1. Politica de utilizare cookie-uri

Această politică face referire la cookie-urile și pagina web www.dermaview.ro din portofoliul S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. cu sediul social la adresa din Intrarea Zablăului Nr. 2, Et. 2 + 3, Ap. 9, Sector 1, București, și este în concordanță cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

 • Ce sunt cookie-urile?

Internet Cookie (cunoscut și sub denumiri precum Browser Cookie, HTTP Cookie ori pur și simplu Cookie) reprezintă o cantitate mică de informații utilizate de către website-uri pentru a face folosirea lor mai eficientă. Acest fișier de dimensiuni reduse, format din litere și numere, nu conține programe software, viruși, spyware, neputând accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului și fiind complet “pasiv”.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui website. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

 • Cu ce scop sunt folosite cookie-urile?

În contextul web 2.0, există o serie de roluri pe care modulele cookies le pot avea:

Permit personalizarea setărilor precum limba în care este afișat un website, moneda în care sunt exprimate prețurile și tarifele, păstrarea anumitor opțiuni în coșul de cumpărături.

Permit aplicațiilor multimedia să fie parte dintr-un anumit website, îmbunătățind astfel experiența de navigare.

Oferă proprietarilor de pagini web feedback asupra modului în care acestea sunt utilizate.

Pe scurt, cookie-urile sunt utilizate pentru a aminti alegerile făcute de utilizator la un anumit moment dat sau pentru a recunoaște vizitatorii frecvenți ai unei pagini web, asigurându-le acestora o experiență de navigare plăcută.

Observație:  Cookie-urile nu rețin informații cu caracter personal – aceste informații sunt disponibile exclusiv în contul utilizatorului, după autentificare.

 • Care este durata de viață a unui cookie?

Un cookie poate să aibă perioada de valabilitate (durata de viață) de la o sesiune până la câțiva ani ori poate chiar sa nu expire niciodată. Un utilizator poate oricând să își șteargă toate cookie-urile din browser.

Care sunt tipurile de Cookie-uri care pot fi folosite?

Acest website utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt strict necesare pentru operarea acestui website, altele sunt plasate de către servicii terțe ce apar pe paginile noastre.

5.1. Cookie-urile de necesitate

Cookie-urile necesare ajută la menținerea unui website utilizabil prin activarea funcțiilor de bază, precum navigarea în pagină și accesul la zonele securizate ale website-ului, acesta neputând funcționa corespunzător în lipsa acestor cookie-uri.

Cookie-urile clasificate ca necesare, NU vor fi folosite pentru:

Strângerea de  informații care ar putea fi utilizate în scopul promovării produselor sau serviciilor către vizitatori.

 Dacă blocați aceste cookie-uri, website-ul nostru nu poate funcționa la parametri normali. Pentru funcționarea website-ului nostru, în momentul accesării, recomandăm să vă exprimați acordul pentru utilizarea cookie-urilor de necesitate.

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru funcționarea website-ului.

5.2. Cookie-urile de performanță și urmărire

Cookie-urile de performanță și urmărire ne ajuta să întelegem modul în care vizitatorii interacționează cu website-ul prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

Folosim cookie-uri pentru a compila o serie de statistici cu privire la vizitatori, cum ar fi numărul de vizitatori care au accesat website-ul, ce tip de tehnologie folosesc (ceea ce ne ajută să ne dam seama când website-ul nostru nu funcționează corect cu anumite tehnologii), cât timp au petrecut pe website, ce pagini au consultat, etc. Acest lucru ne permite să ne îmbunătățim în permanență website-ul. De asemenea, putem afla, într-o manieră anonimă, cum au ajuns vizitatorii pe website-ul nostru (ce motor de căutare i-a directionat) precum și dacă se afla pentru prima dată pe website ori l-au mai vizitat anterior.

În acest sens, dacă vă exprimați acordul pentru folosirea acestor tipuri de cookie-uri, platforma dermaview.ro va folosi Google Analytics și Facebook Pixel.

Cum puteți controla cookie-urile?

Pentru a controla și/sau șterge cookie-urile după cum vă doriți, puteti accesa secțiunea de ajutor din browser-ul pe care îl utilizați dumneavoastra și puteți opta pentru aceasta setare. Însă, vă rugăm să acordați atenție sporită următoarelor aspecte:

 • nu veți mai putea vizualiza website-ul
 • nu veți mai putea să vă autentificați pe website
 • unele servicii și/sau opțiuni să nu mai funcționeze
 • experiența nu va mai fi aceeași ca atunci când cookie-urile sunt activate

Pentru mai multe detalii legate de cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm urmatoarele URL-uri:

http://www.allaboutcookies.org/

Observație: Aveți posibilitatea să modificați oricând setările cookie-urilor din pagina Setări cookie-uri.

Browserele actuale permit posibilitatea de a activa/dezactiva cookie-urile. În general, pentru a face aceste schimbări, puteți accesa rubrica ”opțiuni” sau ”preferințe” din browser-ul pe care îl utilizați.

Lista cookie-urilor pe care le urilizăm:

Cookie-uri de necesitate

Descriere/Scop cookie

CART

Pentru asocierea coșului de cumpărături al clientului. Acest modul cookie este utilizat pentru a stoca numărul de articole si costul total al coșului. Colectează informațiile în mod anonim utilizând un identificator unic. Acesta expiră după 60 de minute.

CATEGORY_INFO

Furnizează informații despre modul în care navigați în categoriile website-ului pentru a vă îmbunătăți experiența.

Aceste cookie-uri expiră la închiderea sesiunii.

CUSTOMER

O versiune criptată a codului de client al vizitatorului.

CUSTOMER_AUTH

Indică dacă vizitatorul este în prezent logat.

EXTERNAL_NO_CACHE

Indică statusul cache-ului: dacă este activat/dezactivat.

FRONTEND

Acest modul cookie este utilizat pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor în timpul vizitelor și a le permite să plaseze comenzi.

Durata: până la finele sesiunii.

GUEST-VIEW

Permite editarea comenzilor.

LAST_CATEGORY

Indică ultima categorie pe care utilizatorul a vizitat-o.

LAST_PRODUCT

Indică ultimul produs pe care utilizatorul l-a vizualizat.

NO_CACHE

Indică dacă memoria cache poate fi utilizată pentru stocarea de informații.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Un URL către informații despre coșul cumpărătorului și istoricul vizionării.

STORE

Afișarea magazinului sau a limbii alese.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indică dacă cumpărătorul permite salvarea modulelor cookie.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Produsele vizualizate recent de vizitatorul website-ului.

PHPSESSID

Ajută la identificarea unică a unei sesiuni de browser și este folosit pentru autentificarea utilizatorilor, identificând astfel unic un utilizator. Acest cookie conține un cod alfanumeric unic. Pentru mai multe informații despre cum functionează PHP & Apache-ul pentru identificarea unică a unei sesiuni de browser găsiți informații accesând: http://php.net/manual/ro/intro.session.php.

Cookie-uri de performanță și urmărire

Descriere/Scop cookie

_ga

Google Analitycs Cookie, utilizat pentru a distinge utilizatorii unici prin atribuirea unui număr generat aleator ca un identificator al clientului. Acesta este inclus în fiecare pagina a website-ului și este utilizat pentru a calcula date legate de vizitatori, sesiuni și campanii pentru rapoartele de analiza ale website-urilor. Mai multe informații se regăsesc urmând URL-ul:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Durata: 24 luni

_gid

Acest cookie este asociat cu Google Analytics și este necesar în scopul deosebirii utilizatorilor. Mai multe informații cu privire la acesta sunt accesibile la link-ul: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Durata: 1 zi

_gat

Acest cookie este asociat cu Google Universal Analytics și este utilizat pentru accelerarea ratei de solicitare – limitând colectarea datelor pe website-uri cu trafic ridicat. Mai multe informații puteți găsi la: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Durata: 10 minute

FACEBOOK PIXEL

Cu ajutorul pixelului Facebook se pot urmări acțiunile utilizatorilor după ce aceștia au văzut sau dat click pe un anunț publicitar Facebook. În acest mod, putem cuantifica eficiența campaniilor publicitare Facebook pentru scopuri statistice ori de cercetare de piață. Datele colectate în acest mod sunt anonime pentru noi, respectiv nu oferă niciun indiciu cu privire la identitatea utilizatorilor. Puteți consulta directiva Facebook în acest sens accesând: https://www.facebook.com/about/privacy/.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Introducere

Îți mulțumim că vizitezi website-ul nostru. Când vizitezi dermaview.ro, când ne contactezi sau când apelezi la serviciile noastre, ne încredințezi informațiile tale.

Scopul politicii de confidențialitate este oferirea de informații în legatură cu utilizarea, stocarea și transmiterea către terți de către dermaview.ro a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul website-ului https://dermaview.ro („Website-ul”) și a serviciilor disponibile prin intermediul Website-ului („Serviciile”).

Politica de confidențialitate este parte integrantă din:

– Termeni și condiții

– Politica de utilizare a cookie-urilor

și trebuie citite împreună.

Prin navigarea pe website-ul dermaview.ro sau prin contactarea noastră prin formularul de Creare de cont și/sau în cel de Comandă, declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politica de confidențialitate”.

Identitatea operatorului și datele de contact:

S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. denumita mai departe DERMA VIEW CLINIC, în calitate de autor, proprietar, administrator al www.dermaview.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care viziteaza acest domeniu.

Date de contact:

S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L.

Număr de înregistrare în Registrul Comertului: J40/5932/2006

Cod de identificare fiscală: 18567912

Adresa punctului de lucru: Str. Banul Antonache Nr. 51, Et. 5, Ap. 5, Sector 1, București

Responsabil pentru conținut: S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L.

Date de contact: [email protected]

Tel: +40722.433.921

Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și confidențialitatea acestora

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, DERMA VIEW CLINIC poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.

S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. respectă informațiile confidențiale furnizate de clienți, nu vinde, nu închiriază și nu oferă unor terțe persoane aceste informații, decât respectând temeiurile legale. S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. solicita nume, adrese de e-mail, nr. de telefon, date de la clienții săi în scopul emiterii documentelor fiscale, finalizării și livrării comenzilor.

Ce fel de informații colectăm?

În momentul accesării website-ului, utilizatorul este cel care poate decide cantitatea și tipul de date pe care ni le furnizează.

4.1. Informații pe care ni le furnizezi voluntar

În această categorie intră acele informații furnizate în momentul completării unui formular, plasării unei comenzi sau postării unui comentariu pe blog. Când se completează unul dintre formularele de pe website (formularul din pagina de contact, formularul pentru cererea unei oferte personalizate, etc.), ni se furnizează în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de livrare. În momentul plasării unei comenzi, ni se furnizează în mod voluntar informații care includ numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa.

În cazul postării unui comentariu pe blog, ni se furnizează în mod voluntar informațiile utilziatorului: nume și adresa de e-mail.

Toate aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau tranferăm informații către terți, excepție fac furnizorii de servicii mentionați la punctul 4.6, scopul fiind livrarea produselor la sediul beneficiarului și emiterea facturii fiscale.

4.2. Informații pe care le colectăm automat

Informații care includ adresa de IP, sistemul de operare, browser-ul, activitatea de navigare pe website și alte informații referitoare la modul în care utilizatorul a interacționat cu website-ul sunt colectate prin folosirea de cookie-uri și a altor tehnologii similare (Facebook Pixel). Pentru mai multe informații referitoare la cookie-urile utilizate de website-ul dermaviw.ro, vă rugăm citiți secțiunea Politica de cookie-uri.

Înregistrăm și salvăm adresa IP a computerului dvs. pentru a trimite conținutul website-ului vizitat de dumneavoastră pe computer (de exemplu imagini, texte etc.) (vezi articolul 6 alineatul (1) lit. b GDPR). De asemenea, aceste date sunt procesate și pentru a urmări și identifica orice utilizare abuzivă. Temeiul juridic în acest caz este Art. 6 (1) lit. f GDPR. În acest context, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor este de a asigura buna funcționare a website-ului nostru. În situația în care vă procesăm datele așa cum este menționat mai sus, în scopul furnizării funcțiilor website-ului nostru, sunteți obligat legal să ne puneți la dispoziție aceste date. Observație: Cookie-urile nu rețin informații cu caracter personal – aceste informații sunt disponibile doar în contul utilizatorului, după autentificare.

4.3. Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Referitor la datele oferite voluntar prin completarea și trimiterea formularelor, prin completarea câmpurilor obligatorii pentru plasarea unei comenzi sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este reprezentat de următoarele articole din Legea nr. 677/2001 și din Regulamentul (UE) 679/2016:

– „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului” (art. 5 alin. 2 lit. (c) din Legea nr. 677/2001)

– „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” (art. 6 alin. (1) lit. c din Regulamentul (UE) 679/2016)

– „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Cu privire la datele pe care ni le oferi voluntar prin postarea comentariilor la articolele de pe blog, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blog-ului transparență și informare.

Atât în conformitate cu cerințele (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În ceea ce privește datele pe care le colectăm în mod automat prin folosirea de cookie-uri sau de tehnologii similare (Facebook Pixel), temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea website-ului, vă rugăm să selectați opțiunea preferată legată de cookies. Accesând link-ul Setări cookies aveți posibilitatea modificării setărilor cookie.

4.4. În ce scopuri colectăm datele?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată fiind limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, urmărind astfel să reducem la minimum datele colectate.

Furnizarea datelor este necesară pentru:

– facturarea produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;

– livrarea produselor/serviciilor comandate;

– rezolvarea anulărilor sau plângerilor referitoare la comandă, serviciile ori produsele achiziționate;

– pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;

– în scop marketing, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil.

4.5. Cât timp stocăm datele?

În vederea realizării scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către DERMA VIEW CLINIC pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

4.6. Cum dezvăluim informațiile tale?

Nu vom dezvălui informațiile tale către terți pentru a fi utilizate în scopuri de marketing sau comerciale ale acestora fără consimțământul tău. Totuși, cu scopul facturării produselor/serviciilor comandate și livrării acestora, dezvăluim informațiile tale către următoarele entități:

• Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare, firma de curierat care livrează produsele comandate și firma de IT care asigură mentenanța.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste entități au o capacitate limitată de a utiliza informațiile tale în alte scopuri decât cel de a ne furniza serviciile contractate;

• Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept raspuns la un procedura legală obligatorie (cum ar fi un mandat de percheziție sau o hotărâre judecătorească);

• Altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale. În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile terților cărora consimți sau soliciți să efectuăm o asemenea dezvăluire.

4.7. Transferam date către state terțe?

În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, îți vom prezenta garanțiile aferente și îți vom solicita consimțământul.

4.8. Care sunt drepturile tale?

Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de DERMA VIEW CLINIC, conform celor prevăzute în prezentul document;

Dreptul de acces al persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. La cerere, aveți dreptul de a obține informații de la noi despre datele personale referitoare la dvs. și prelucrate de noi, în măsura în care sunt definite în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016, articolul 15.

Dreptul de retragere a consimțământului

În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere

Se poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către DERMA VIEW CLINIC la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de a te adresa justiției

Pe lângă posibilitatea recunoscută de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere pentru nerespectarea drepturilor, orice persoană are dreptul să înainteze o acțiune împotriva operatorului și a persoanei împuternicite în fața instanțelor pentru repararea prejudiciului cauzat prin prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificare

Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc (Articolul 16, Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016). Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

În cazul în care motivele juridice definite la articolul 17 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 se aplică, aveți dreptul la ștergerea imediată (“dreptul de a fi uitat”) a datelor cu caracter personal care vă privesc.

Motivele juridice includ:

(a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,

(b) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare,

(c) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării într-una dintre următoarele situații:

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(e) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format electronic structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; si (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (c) are la bază consimțământul tău explicit.

Te rugăm să reții următoarele:

Perioada de timp: Încercăm să răspundem solicitărilor tale în termen de 30 de zile. Totuși, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale din cauza dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a te indentifica: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser.

În astfel de situații, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea.

4.9. Cum îți exerciți drepturile

Clientul poate exercita aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul DERMA VIEW CLINIC din Str. Banul Antonache Nr. 51, Et. 5, Sector 1, București sau prin e-mail pe adresa [email protected].

Politica de retur a produselor și serviciilor

Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, orice client care a achiziționat online produse comercializate pe website-uri specializate aparținând S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. are dreptul de a denunța contractul la distanță în termen de 14 zile.

Prin contract la distanță se înțelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță.

Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În cazul achiziționării de servicii de specialitate în cadrul Derma View, sumele plătite nu se vor restitui în cazul în care pacientul dorește să renunțe la servicii, ci se pot schimba cu alte servicii sau se pot înlocui cu un voucher valoric valabil 3 luni de la data emiterii.

Dreptul de retur în 14 zile se adresează doar clienților care au achiziționat produse online de pe website-urile S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. și nu se adresează clienților care au beneficiat de consultanță completă în cadrul clinicii.

Dreptul de renunțarea la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice. Termenul de 14 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă: data primirii fizice a ultimului produs din comandă.

Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii:

Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu dispozițiile legii.

Profesionistul rambursează sumele menţionate prin OP în contul IBAN furnizat de către consumator fără a fi în sarcina consumatorului plata de comisioane necesare rambursării.

Fără a aduce atingere primului paragraf al prezentei secțiuni, profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.

Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii

Conform Ordonantei nr. 34/2014, consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin curier.

Produsele trebuie să fie returnate în stare bună și în ambalajele originale.

Exceptări de la dreptul de retragere

Sunt exceptate de la dreptul de retragere, în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

– furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

– furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

– furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

– furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

– contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

– contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;

Dacă aveți nelămuriri privind returnarea produselor, vă rugăm să ne contactați prin email sau la unul dintre numerele de telefon afișate pe website-ul dermaview.ro.

× Aveți nevoie de ajutor?