Politică de confidențialitate

CONFIDENȚIALITATE

1. S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

2. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și cu cerințele (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Client/Cumpărător. Mai multe detalii pot fi găsite în Politica de confidențialitate.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor oferite voluntar prin completarea și trimiterea formularelor, prin completarea câmpurilor obligatorii pentru plasarea unei comenzi sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este reprezentat de următoarele articole din Legea nr. 677/2001 și din Regulamentul (UE) 679/2016:

– „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului” (art. 5 alin. 2 lit. (c) din Legea nr. 677/2001)

– „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” (art. 6 alin. (1) lit. c din Regulamentul (UE) 679/2016)

– „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

În ceea ce privește datele pe care le colectăm în mod automat prin folosirea de cookie-uri sau de tehnologii similare (Facebook Pixel), temeiul pentru prelucrare este consimțământul.

Odată cu accesarea website-ului, vă rugăm selectați opțiunea preferată legată de cookies. Accesând LINK-ul aveți posibilitatea să modificați oricând setările cookie-urilor. Mai multe detalii despre politica de cookie-uri pot fi găsite în pagina Politica de cookie-uri.

3. Datele cu caracter personal pe care Clientul/Cumpărătorul le furnizează sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată fiind limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, urmărind astfel să reducem la minimum datele colectate.

Furnizarea datelor este necesară pentru:

– comunicarea cu Clientul/Cumpărătorul privind unele aspecte ce țin de Comandă și/sau de Bunurile/ Serviciile achiziționate: confirmarea comenzii, a timpilor de execuție, facturarea, expedierea Bunurilor și/sau Serviciilor achizitionate, rezolvarea problemelor ce pot apărea cu privire la o Comandă;

– în scopul livrării Bunurilor și/sau Serviciilor achiziționate, datele cu caracter personal urmează să fie comunicate companiei de curierat rapid care se va ocupa de livrarea produselor;

– trimiterea de Newslettere prin intermediul poștei electronice, însă numai în situația în care ți-ai dat consimțământul în prealabil prin abonarea propie la newsletter sau prin adresa de e-mail furnizată la clinică in fișa de client.

4. Prin furnizarea datelor cu caracter personal, Clientul/Cumpărătorul acceptă ca datele sale să fie incluse în baza de date a S.C. IDEAL CONTOUR S.R.L., înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, în același timp, își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevazut mai sus la punctul 3. și în baza temeiului legal prevăzut de articolul 6, alin. (1) lit. (c) si (b) din Regulamentul (UE) 679/2016.

5. Prin citirea acestui Document, Clientul/Cumpărătorul a luat la cunoștință faptul ca îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de acces al persoanei vizate, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dreptul de a te adresa justiției, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor

6. Datele cu caracter personal furnizate de Client/Cumpărător pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

7. În momentul în care Cumpărătorul a transmis informații sau materiale prin intermediul acestui Website sau prin poșta electronică, necesare realizării Bunurilor și/sau Serviciilor achiziționate, Vânzătorul are dreptul de a le afișa pe Website și în materialele de marketing, promovare cu titlul de prezentare.

× Aveți nevoie de ajutor?